Komunikator

Pakiet ten umożliwia łączność administratora / zarządcy z mieszkańcami lub właścicielami lokali. Pozwala na masowe przesyłanie informacji do wszystkich lub tylko wybranych mieszkańców lub grup mieszkańców. Przykładowo, jeśli w budynku A jest planowana przerwa w dostawie wody, możliwe jest powiadomienie o tym fakcie tylko mieszkańców tego budynku.

Dzięki temu pakietowi zarządca / administrator może powiadomić mieszkańców o:

  • planowanych remontach
  • planowanych przerwach w dostawie prądu, wody, gazu, ciepła
  • zaległych opłatach
  • organizowanych wydarzeniach
  • zbliżających się zebraniach mieszkańców
  • nowo wprowadzanych nakazach i zakazach oraz regułach obowiązujących na terenie budynku / osiedla
  • wszelkich ważnych informacjach związanych z budynkiem / osiedlem

Mieszkańcy otrzymują powiadomienie o nowych komunikatach na urządzeniach mobilnych.

Ile to kosztuje?

Skontaktuj się z naszym biurem.

Zobacz takżeMASZ PYTANIA?
Tel. 61 8 261 216
Tel. kom. +48 601 99 66 33

Zadzwoń do nas!
INNE ROZWIĄZANIA DLA CIEBIE

but1

but1